Lonen stegen hard in 2023

Volgens de organisatie zijn de loonsverhogingen logisch, gezien de hogfe inflatrie van de afgelopen twee jaar. Ook werden vergoedingen, zoals voor reizen en thuiswerken, verhoogd en zijn er meer en hogere eenmalige uitkeringen afgesproken.
Er zijn dit jaar 439 collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) gesloten voor in totaal 3,7 miljoen werkenden. Onder meer voor de horeca en het onderwijs zijn flinke verhogingen afgesproken. In sommige maanden kwam de gemiddelde loonsverhoging zelfs uit rond of boven de 8 procent.