Wie zijn wij?

Laten we beginnen met op te sommen wat u bij ons niet krijgt.

Als u ons belt, krijgt u geen computerstem aan de lijn. Een computerstem die u eerst vertelt dat u de  veel gestelde vragen ook op hun website kunt terugvinden . Een computerstem die u vertelt dat het gesprek kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden! Als u dan na een paar minuten nog niet bent afgehaakt, komt de computerstem met een heel keuzemenu, welke keuzes u zoal kunt maken om snel iemand te spreken te krijgen. Als u dan het hele verhaal hebt aangehoord, komt de computerstem met de mededeling dat alle medewerkers druk zijn en dat de wachttijd langer is dan normaal. Natuurlijk zijn wij ook wel eens druk, maar we nemen wel de telefoon op. Wat helemaal een toppunt van irritatie is, als de verbinding wordt verbroken omdat het erg druk is, of u wordt geadviseerd om op een ander tijdstip terug te bellen.  Dat helpt trouwens niet, want ook dan moet u het hele verhaal en de computerstem weer aanhoren.

Nee, dat krijgt u bij ons allemaal niet. Aandacht, dat is wat u krijgt.

Persoonlijk aandacht is voor ons van groot belang, dus geen wachtrijen en onpersoonlijk gedoe. Bij ons krijg je wat je ziet. Wij nemen zelf de telefoon op  en dat al jarenlang. Ons kantoor bestaat al vanaf 1976 en we hebben dus genoeg ervaring.  Maar we gaan ook met de tijd mee, zo kunt u bij ons alle polissen en andere stukken direct en overal inzien middels onze digitale polismap. Wijzigingen kunt u dus ook op elk gewenst moment aan ons doorgeven.

Vooral bij schade is het belangrijk om een goede belangenbehartiger te hebben. Een schade is al  vervelend genoeg, dus is het een grote geruststelling als u de schadeafwikkeling aan ons kunt overlaten.  Wij onderhouden contact met de verzekeringsmaatschappij en controleren of er bij schade wordt voldaan aan de regels en dat u krijgt waar u recht op heeft. Wij kunnen deze werkwijze voeren omdat we volstrekt onafhankelijk zijn van welke verzekeraar dan ook.

Onze service gaat zelfs zo ver dat u ook altijd bij ons voor advies en hulp kunt aankloppen voor het geval u schade heeft geleden door iemand anders.  Wij zullen u dan terzijde staan om uw schade bij de tegenpartij te verhalen.

 

Beloning.

Over onze beloning zijn we ook open en duidelijk. In  de meeste gevallen ontvangen wij onze beloning van de verzekeraars in de vorm van provisie. De hoogte van de provisie scheelt per product maar gemiddeld bedraagt het 10% van de premie. Wij vinden dit een goed systeem, u weet waar u aan toe bent en u krijgt van ons dus geen aanvullende nota’s voor verrichte werkzaamheden. Of u ons nu eens per jaar belt of wekelijks, of u nu regelmatig pech hebt met een schade of juist heel weinig. Wij brengen geen extra kosten  in rekening.

Een uitzondering zijn uiteraard de producten waarvoor een provisieverbod geldt. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een uitvaartverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Mocht zo’n situatie zich voordoen dan maken we vooraf afspraken met u over onze beloning. Dat kan zijn een eenmalige vergoeding, een maandelijkse vergoeding of een combinatie van die twee.

Wilt u nog meer weten over ons of onze werkwijze. Bel of mail ons even.