Niet opbouwen ouderdomspensioen verplicht op loonstrook

Volgens branchevereniging Adfiz komt de nieuwe regel voort uit het ‘Aanvalsplan witte vlek’ van de Stichting van de Arbeid en is opgenomen in de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De hoop is dat meer bewustwording ertoe leidt dat werknemers zonder pensioenregeling hierover het gesprek aangaan met hun werkgever. Ook wil men op deze manier stimuleren dat werkgevers door de verplichte melding op de loonstrook geprikkeld worden om alsnog een pensioenregeling aan te bieden. Er is nog niet bekend wanneer deze verplichting in werking treedt.