Veel koopstarters vinden woningzoektocht frustrerend

Meer dan de helft van mensen die VEH ondervroeg, geeft aan dat hun kansen op de woningmarkt niet zijn verbeterd ten opzichte van een jaar geleden. De lichte prijsdalingen en het iets verruimde aanbod op de woningmarkt hebben door de gestegen hypotheekrente niet geleid tot meer betaalbare starterswoningen. Daaraan is nog steeds een groot tekort. Bij starters zorgt dit voor frustratie, moedeloosheid en onvrede. 
Behalve de moeilijke zoektocht naar een woning maken starters zich ook zorgen over de hoge woonlasten van hun dure vrijesectorhuurwoningen, hun stijgende energierekening en het feit dat ze daardoor niet meer kunnen sparen. Sommige starters zijn zó negatief dat 3 op de 10 de zoektocht naar een eigen woning heeft opgegeven. Vooral alleenstaande starters, met 62 procent de grootste groep, maken met één inkomen al bij voorbaat nauwelijks kans op een koopwoning. 
Driekwart van de koopstarters voelt zich ook niet gesteund door de politiek in de problemen die zij ervaren op de woningmarkt. Ze vinden dat de overheid te weinig doet om de tekorten op de woningmarkt aan te pakken en hun kansen op een eigen woning te verbeteren.